CANCEL·LAR
ACCEPTAR

A12. Preservem la nostra història

Participacio Castellar Valles 12 de juliol de 2021 8.36

Proposant:

Centre d'Estudis de Castellar del Vallès-Arxiu d'Història

Descripció de la proposta:

Proposem una millora necessària i adequació de les intal·lacions per garantir la conservació, l'accés a la documentació i l'adequat servei a les persones usuàries. Proposem millores com reparar els armaris compactes, que amb els anys els seus mecanismes s'han anat deteriorant; dotar el dipòsit d'un sistema de detecció i extinció d'incendis automàtic; adequar la il·luminació amb la substitució dels fluorescents actuals per LED, indicada per a les sales de dipòsit; renovar la instal·lació elèctrica d'acord amb la normativa vigent; crear una sala de recepció, tria i primers tractaments de la documentació que vagi entrant a l'arxiu i s'instal·larà una alarma antirobatoris.

Justificació de la proposta:

El Centre d'Estudis de Castellar del Vallès – Arxiu d'Història conserva documentació històrica del municipi de Castellar de totes les èpoques, des de pergamins medievals fins a col·leccions fotogràfiques del segle XX passant per diversos fons patrimonials i personals de diversos períodes històrics, entre altres tipus de documentació per posar alguns exemples. Les instal·lacions de l'arxiu són ja força antigues i presenten algunes mancances tant en l'accés com en la seguretat de la documentació i de les persones responsables. Tampoc es disposa d'una sala destinada específicament a la tria i primers tractaments de la documentació que va ingressant a l'arxiu. Per tot això, és necessària una millora i adequació de les instal·lacions per garantir la conservació, l'accés a la documentació i l'adequat servei als usuaris.

 

Destinataris:

Tota la població.

Pressupost:

22.000 €

An error has occurred. Refresh the page and try again
un error va ocórrer mentre es carregava l’arxiu. Si us plau, intenti-ho de nou