Vaja! L’arxiu és més gran de 15 Mb. El format d’arxiu ha de ser: jpg | jpeg | png | tiff | gif.

Comissió del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

Institució | 2 participants

sobre nosaltres
El Pla General d’Ordenació Urbana integra en l'àmbit urbanístic els valors del patrimoni cultural dels elements d’interès arqueòlogic, historicoartístic i arquitectònic i del paisatge urbà per a la seva conservació i revalorització en relació a l’ordenació territorial i urbana. El desplegament de la protecció del patrimoni cultural es realitza sobre la base de les determinacions del Pla especial del Catàleg de Bens a protegir, en l’àmbit de la seva competència. La Comissió Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arquelògic assumeix la funció de vetllar pel compliment de la protecció i conservació dels béns inclosos en el Pla Especial del Catàleg de Béns a protegir. Aquest òrgan valora les intervencions conforme al nivell de protecció i normes d’intervenció dels elements catalogats, funcionant com un instrument àgil i obert de control de les intervencions que sobre aquest béns s'hagin d'efectuar. La última reunió de la comissió ha estat el 16 de novembre de 2020 i l’acta encara no està aprovada.
Cancel·lar desar
Contact
ajuntament@castellarvalles.cat
Castellar del Vallès
Equip
desat

Eliminar l’empleat?

No Si
fet
fet
No escollit
  • Administrador Gestiona els drets
  • Editor Publica en nom de l’empresa
  • Empleat Empresa de traball
desat

Eliminar l’empleat?

No Si
Participacio Castellar Valles
Administrador
fet
Administrador 
  • Administrador Gestiona els drets
  • Editor Publica en nom de l’empresa
  • Empleat Empresa de traball
   
There was an error loading the tape, please try again.
Refresh
An error has occurred. Refresh the page and try again
un error va ocórrer mentre es carregava l’arxiu. Si us plau, intenti-ho de nou